Colink, het inkoopcollectief

Waterzijdig inregelen verplicht bij ketelvervanging

Waterzijdig is sinds maart dit jaar verplicht als je de cv-ketel vervangt. Vereniging Eigen Huis trok hierover deze week aan de bel, want de regels zijn stilletjes veranderd en bijna niemand weet er van.

Vereniging Eigen Huis (VEH) wil daarom dat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken helder en precies uit gaat leggen hoe het allemaal zit. Installatie.nl loopt alvast de lijst langs van maatregelen die genomen moeten worden.

De nieuwe regels zien erop toe dat verwarmingsinstallaties van woningen goed waterzijdig zijn ingeregeld bij de vervanging van een cv-ketel, hybride ketel of warmtepomp. Ook als de radiatoren worden vervangen is waterzijdig inregelen bij de nieuwe radiatoren verplicht

Oude woningen

In woningen waar waterzijdig inregelen technisch niet mogelijk is, geldt de verplichting niet. Dit is bijvoorbeeld het geval in oude woningen waar geen temperatuurregeling mogelijk is per radiator. En bij installaties in woningen die al waterzijdig zijn ingeregeld, hoeft dat niet nogmaals te gebeuren. Aan de installateur ter plekke om te beoordelen of dat het geval is.

Alleen het bijstellen van een voetventiel is niet altijd voldoende. Volgens de regels moet er namelijk ook ‘zelfregelende apparatuur’ worden aangebracht. Te denken valt aan een thermostatische radiatorknop, een kamerthermostaat, een thermostaat van een ventilatorconvector of gebouwautomatiserings- en controlesystemen die de temperatuur reguleren per verblijfsruimte of -gebied.

Maximumbedrag

De verplichting geldt niet als de kosten voor het aanbrengen van deze apparatuur meer dan 20% bedragen kosten van de verwarmingsinstallatie. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een woning met 11 radiatoren waarbij een relatief goedkope cv-ketel (ten bedrage van maximaal € 1.500) wordt vervangen en een installateur thermostatische radiatorkranen zou plaatsen (ten bedrage van meer dan € 330).

Handhavende partij is de gemeente. Zij is namelijk belast met de handhaving van het Bouwbesluit. Dat geldt ook voor deze verplichtingen. In eerste instantie handhaaft de gemeente naar aanleiding van klachten, zowel bij nieuwbouw als bestaande bouw.  

Alle gebouwen

De nieuwe regels komen voort uit de vernieuwde Europese richtlijn Energieprestatie van Gebouwen. Die zijn verwerkt in Nederlandse regelgeving (Bouwbesluit) en sinds 10 maart van kracht. Deze verplichting van waterzijdig inregelen is een andere dan waarvoor afgelopen jaar tevergeefs gepleit werd in de Tweede Kamer. Die ging namelijk over bedrijfsgebouwen vanaf een bepaald energieverbruik. De huidige regels gelden voor alle gebouwen, inclusief dus woningen.

Inloggen leden

Na het inloggen komt u op de ledenpagina

Lid worden ? Stuur een mailtje aan info@colink